Yeniden tanzim ve teslim edilmeye başlanacak olan Rusya vizelerine ilişkin bilgilendirme
29 Temmuz / 2020

Yeniden tanzim ve teslim edilmeye başlanacak olan Rusya vizelerine ilişkin bilgilendirme

29 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Rusya Federasyonu diplomatik temsilcilikleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu'na girişler, sadece Türkiye'deki havalimanlarından kalkan uçaklar ile gerçekleştirilecek direkt uçuşlar ile mümkün olacaktır. Mevzubahis yasal düzenleme vize muafiyeti hakkına sahip diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsamaktadır.

*Türkiye Cumhuriyeti'nde geçici olarak bulunan diğer ülke vatandaşları için vize tanzim edilmemektedir.

Rusya Federasyonu'na giriş yapacak olan tüm yabancı ülke vatandaşlarından sınır kapılarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemiyle gerçekleştirilmiş test sonuçlarını ibraz etmesi istenecektir. Mevzubahis testin Rusya Federasyonu'na giriş tarihinden en fazla 3 (üç) gün önce yaptırılması gerekmektedir. Söz konusu test, Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren 137 akredite devlet hastanesi ve kliniğinde gerçekleştirilmektedir (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html). Bu kliniklerde yaptırılan testlerin sonuçları İngilizce olarak https://enabiz.gov.tr/ adresi üzerinden yazdırılmalıdır. Bahsi geçen testin sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı kliniklerde yaptırılması önemle tavsiye edilir. https://enabiz.gov.tr/ adresi üzerinde test sonuç bilgileri yer almayan yolcular havalimanlarında uçağa kabul edilmeyecektir.

Öte yandan, Rusya Federasyonu Hükümeti'nin aldığı kararla, daha önceden tek ya da çift girişli vize almış, ancak geçici seyahat sınırlaması sebebiyle bunları kullanamamış başvuru sahipleri, sınırlamanın kalkmasının ardından altı ay içerisinde aynı süre ile yeni vize başvurusu yapmaları halinde konsolosluk vize harcından muaf tutulmuştur. Ancak vize harcından muaf tutulan söz konusu başvuru sahipleri, yeni vize için yapacakları başvuruda da vize başvuru belgesi, ilgili Rusya Göçmenlik Dairesinde tanzim edilmiş davetiye ya da turistik vize için gerekli belgeler de dahil olmak üzere, tüm zorunlu dokümanları yeniden ibraz etmekle mükelleftir. Söz konusu düzenlemeye konu olan kullanılmamış vizelerin başlangıç süresi 15 Mart 2020 ve sonrasını kapsamalıdır.  

Önceden alınmış vize ile seyahatin kısıtlamalar nedeni ile gerçekleşemediğinden, yeni vize başvurusu esnasında konsolosluk harcından muafiyetin sağlanması amacı ile diplomatik misyon başkanı (Büyükelçi, Başkonsolos) adına ekteki formata uygun bir dilekçe sunulması gerekmektedir.