Türkiye Cumhuriyeti’nden Rusya Federasyonu’na uçakla gitmeye planlayan yabancı vatandaşlarının dikkatine!
18 Eylül / 2020

Türkiye Cumhuriyeti’nden Rusya Federasyonu’na uçakla gitmeye planlayan yabancı vatandaşlarının dikkatine!

Türkiye Cumhuriyeti’nden Rusya Federasyonu’na uçakla giriş yapabilen yabancı vatandaş kategorilerinin listesi.
1. Rusya Federasyonu’na uçakla Türkiye’den giriş yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
2. Türkiye’de sürekli oturma hakkına sahip olan yabancı ülke vatandaşları.
3. Rusya Federasyonu’nun hava ve diğer sınır hudut kapıları üzerinden memleketlerine aktarmalı olarak giden Bağımsız Devletler Topluluğu, Abhazya Cumhuriyeti ve Güney Osetya Cumhuriyeti vatandaşları.
4. Rusya Federasyonu'nda yerleşen yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilik ve konsolosluk kurumlarında görev yapan veya atanan memurlar, Rusya Federasyonu’nda yerleşen uluslararası temsilcilikler ve yabancı ülkelerin diğer resmi temsilciklerinde görevde bulunan memurlar, Birlik Devletin Daimi Komitesi yetkilileri ve aile üyeleri, uluslararası taşımacılık yapan kamyon şoförleri, hava, deniz ve nehir gemilerinin mürettebatları, tren ve lokomotif ekipleri, Rusya Federasyonu'nun demiryolu taşımacılık alanında imzalanan uluslararası anlaşmalarıyla belirlenen personel.
5. Rusya’ya resmi ziyarette bulunan heyet üyeleri. 
6. Diplomatik, hizmet veya yakın bir akrabanın ölümü ile bağlantılı olarak verilen normal özel vizelere ve ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı kararıyla verilen normal özel vizelere sahip kişiler. 
7. Rusya Federasyonu’na diplomatik iletişim kuryeleri olarak giden veya yakın akrabaların (karı, koca, ebeveyn, çocuklar, evlat edinen ebeveyn, evlat edinilen çocuk, vasi ve vekil) ölümü sebebiyle giderek akrabalık bağını teyit eden belgenin yanı sıra ölüm belgesini veya bir kopyasını ibraz eden yabancı vatandaşlar.
8. Rusya Federasyonu vatandaşlarının aile mensupları (eşler, ebeveynler, çocuklar, evlat edinen ebeveynler, evlat edinilen çocuklar) olan ve Rusya Federasyonu vatandaşı ile akrabalık derecesini gösteren belgenin kopyasını ibraz eden yabancı vatandaşlar.
Bu kategorideki kişiler için Rusya Federasyonu'nun uluslararası anlaşmalarında aksi belirtilmedikçe, geçici ikamet vizesi dahil olmak üzere herhangi bir geçerli Rus vizesine sahip olmaları durumunda Rusya Federasyonu'na girişleri sağlanır.
9. Rusya Federasyonu topraklarında kalıcı olarak ikamet eden kişiler.
25 Temmuz 2002 tarihli ve 115-FZ sayılı "Rusya Federasyonu'ndaki Yabancı Vatandaşların Hukuki Statüsü Hakkında" Federal Kanunun 2. Maddesi uyarınca yabancı bir vatandaşın Rusya Federasyonu'nda kalıcı olarak ikamet etme hakkını onaylayan belge, Oturma izni’dir («Вид на жительство»).
10. Rusya Federasyonu’ndan aktarmalı olarak transit geçen ve hava sınır hudut kapıları dışına çıkmayan kişiler.
11. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından onaylanan 26 Haziran 2006 tarihli ve 637 sayılı “Yurt Dışında Yaşayan Yurttaşların Yeniden Rusya Federasyonu’na Gönüllü Dönmesi Hakkında” kararname çerçevesinde, Rusya Federasyonu’nun geçerli olarak kabul ettiği kimliğini doğrulayan ve Vatandaşların gönüllü dönmesini öngören Devlet Program Katılımcısı olduğunu teyit eden belgeyi ibraz eden yabancı vatandaşlar.
12. Yabancı ekipman ithal eden Müşterinin bulunduğu bölgedeki yetkili Federal İcra Kurumu tarafından Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) zamanlıca iletilen işçi listesinde ismi olan ve yabancı üretimi mekanizma ve ekipmanlarının montaj, bakımı ve teknik bakımını sağlayan kişiler.
13. Rusya Federasyonu'na bir kez giriş yaparak yüksek vasıflı uzmanlar olarak işgücü faaliyetlerinde bulunacak kişiler. Bu kişilerin isimlerinin, ilgili Rus Federal Kurumu tarafından Rusya FSB ve Rusya İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek ve giriş yapılacak Rusya Federasyonu sınır hudut kapısının ismini ve geliş tarihini içeren mektupta gösterilmesi ve bir iş sözleşmesi veya bir medeni hukuk sözleşmesinin ibraz edilmesi şartı ile.
14. Rusya Federasyonu'ndaki endüstriyel tesislerde nükleer enerji, inşaat, petrol ve gaz üretimi, minerallerin işlenmesi alanında sürekli üretim sürecini sağlayan Belarus şirketlerinde çalışan ve ilgili Rus Federal Kurumları ile Devlet Atom Enerjisi Kurumu “Rosatom” tarafından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya İçişleri Bakanlığı'na zamanlıca iletilen listede isimleri bulunan Belarus Cumhuriyeti vatandaşları.
15. Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk illerinin bazı bölgelerinde devamlı ikamet eden Ukrayna vatandaşları veya vatandaşsız olan kişiler, Ukrayna vatandaşı pasaportunda veya 18 Şubat 2017 tarihli 74 Numaralı Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalanmış olan «Ukrayna Donetsk ve Lugansk Bölgelerinde devamlı ikamet eden Ukrayna vatandaşı veya vatansız olan kişilere verilmiş evrak ve araç tescil belgelerinin Rusya Federasyonu’nda kabul edilmesi hakkında» kararnamede öngörülmüş olan ayrı bir kimlik belgesinde Ukrayna’nın Donetsk veya Lugansk illerindeki yerleşim yerinde ikametgah kaydının mevcut olması durumunda Rusya Federasyonu’na giriş yapabilir.
16. Vize ile veya Rusya Federasyonu’nun katıldığı uluslararası Anlaşmalarda öngörülmüş olan durumlarda vizesiz olarak tedavi amaçlı Rusya Federasyonu’na giriş yapan kişiler, geçerli ve hüviyet cüzdanı olarak Rusya Federasyonu tarafından kabul edilen kimlik belgelerinin, Sağlık Birimi tarafından verilen tedavi tarihlerini içeren ve tedavi davetiye mektubunun (veya fotokopisinin) veya Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan evrakların (veya fotokopisinin) ibraz edilmesi şartı ile.
17. Bir defaya mahsus olmak üzere, bakıma muhtaç ve Rusya vatandaşı olan yakın akrabalarına (eşler, ebeveynler, çocuklar, evlat edinen ebeveynler, evlat edinilen çocuklara), vasilerine giden kişiler, vize ile veya Rusya Federasyonu’nun katıldığı uluslararası Anlaşmalarda öngörülmüş olan durumlarda vizesiz olarak geçerli ve hüviyet cüzdanı olarak Rusya Federasyonu tarafından kabul edilen kimlik belgelerinin, sağlık birimi tarafından hasta durumu ile ilişkin evrakların (veya fotokopisi), Rusya Federasyonu vatandaşı ile akrabalık derecesini gösteren belge fotokopisinin ibraz edilmesi şartı ile.
18. Rusya Federasyonu'na yüksek vasıflı spor uzmanları olarak girecek veya Rusya’da gerçekleştirilen spor faaliyetlerine katılacak kişiler. Bu kişilerin isimlerinin, Rusya Spor Bakanlığı tarafından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya İçişleri Bakanlığı ve Rusya Federal Hava Taşımalıcığı Ajansı’na (“Rosaviatsia”) gönderilecek ve giriş yapılacak Rusya Federasyonu sınır hudut kapısının ismini ve geliş tarihini içeren mektupta gösterilmesi şartı ile giriş yapabilir.