Rusya Federasyonu’nu ziyaret edecek vatandaşların yanlarında ilaç götürmeleri ile ilgili sınırlandırmalar hakkında

RUSYA FEDERASYONU’NA ZİYARET PLANLAYAN
VATANDAŞLARIN DİKKATİNE!


RUSYA FEDERASYONU’NU ZİYARET EDECEK VATANDAŞLARIN YANLARINDA İLAÇ GÖTÜRMELERİ İLE İLGİLİ SINIRLANDIRMALAR HAKKINDA


Sayın Yolcular, 

Son zamanlarda narkotik ve psikotropik maddeler içeren ve Rusya Federasyonu’na girişte kontrole tâbi olan ilaçların Rusya Federasyonu’na kişisel kullanım amaçlı götürmeleri ile ilgili kuralların ihlalinin sıklaştığı görülmektedir. Bu bağlamda Rusya Federasyonu’na yolculuklarda aşağıda sıralanan normatif dokümanların incelenmesi ve dikkate alınması önerilmektedir:

1. Rusya Federasyonu Hükümeti’nin “Rusya Federasyonu’nda Kontrole Tâbi Olan Uyuşturucu, Psikotropik Maddeve Bileşiklerinin Listesinin Onaylanmasına İlişkin” 30 Haziran 1998 tarihli 681 No’lu Kararı.

2. Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu’nun “Tarif Dışı Düzenleme Önlemlerine İlişkin” 21 Nisan 2015 tarihli 30 No’lu Kararı’na 2 ve 10 No’lu Ekler.

3. Rusya Federasyonu Hükümeti’nin “Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 234. Maddesi ve Diğer Maddelerinin Amaçlarının Gerçekleştirilmesine Yönelik Çok Kuvvetli ve Zehirli Maddelerin Listeleri ve ayrıca Ceza Kanunu’nun 234. Maddesi’nin Amaçlarının Gerçekleştirilmesine Yönelik Çok Kuvvetli Maddelerin Büyük Boyutlarının Listelerinin Onaylanmasına İlişkin” 29 Aralık 2007 tarihli 964 No’lu Kararı.

4. “İlaçların Tedavülü Hakkında” 61-FZ No’lu 12 Nisan 2010 tarihli Federal Yasası.

5. “Narkotik ve Psikotropik Maddeler Hakkında” 3-FZ No’lu 8 Ocak 1998 tarihli Federal Yasası.


UYARI! Rusya Federasyonu’na kontrole tâbi olan yasak ilaçların sokulması, cezai ve idari sorumluluğuna yol açar.